maandag, juni 20, 2005

Commentaar bij het Franse ‘neen’ op het referendum van 29 mei 2005 door Alain de BENOIST

Sinds afgelopen weekeinde mogen we ons verheugen op de TeKoS-weblog en de TeKoS-berichtenweblog.
TeKoS is het Vlaamse-Nederlandse nieuwrechtse tijdschrift dat dicht tegen het Franse GRECE aanstaat.
TeKoS-weblog: http://delta-stichting.blogspot.com/

TeKoS-berichtenweblog: http://delta-stichting2.blogspot.com/

Voor het commentaar van Alain de Benoist op het Franse referendum moet op de TeKoS-berichtenweblog zijn.

De stemming waarbij de Fransen het grondwettelijke project dat hun bij referendum werd voorgelegd massaal hebben afgewezen is inderdaad een historische stemming. Maar niet enkel ‘historisch’ omwille van het resultaat: 55% van de kiezers verzetten zich tegen een confuse tekst waarin men zowel positieve dingen kon vinden, maar ook en vooral onaanvaardbare algemene doelstellingen. Maar evenzeer, zoniet nog meer, is deze stemming ‘historisch’ omdat ze opnieuw en op flagrante wijze de kloof zichtbaar gemaakt heeft die vandaag gaapt tussen het volk en de media-politieke klasse en die geacht wordt het te ‘vertegenwoordigen’.

In Congres verzameld in Versailles op 28 februari van dit jaar, hadden de verenigde Franse volksvertegenwoordigers en senatoren het voorstel van ratificatie van project van Europese grondwet aangenomen met 91,7 %. Als het project in Frankrijk enkel onderworpen zou zijn geweest aan parlementaire stemmingen, zoals dat het geval was in o.m. Italië, Duitsland en Oostenrijk, zou de tekst dus met meer dan 90 % van de stemmen zijn aangenomen. Maar ze werd verworpen door 55 % van de kiezers, bij een deelnamecijfer van haast 70 %, en een verschil van 2,5 miljoen stemmen tussen ‘neen’ en ‘ja’. 90 % van de ene kant, 55% van het andere; alleen het eenvoudig tegenover elkaar stellen van deze cijfers bewijst hoe de volksvertegenwoordiging niets meer vertegenwoordigd.

Zie verder: http://delta-stichting2.blogspot.com/

2 Comments:

Anonymous Anoniem said...

Hello. And Bye.

5:17 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

emergencies king snkjksa assessed thumb days recaps diary pink djus recoup
lolikneri havaqatsu

6:44 p.m.  

Een reactie posten

<< Home