dinsdag, maart 08, 2005

Debat over de Europese grondwet in Maastricht

Debat over de Europese grondwet

Het Maastrichts Vredesplatform organiseert op 11 maart een debatavond over
de Europese Grondwet. Voor dit debat heeft het Maastrichts Vredesplatform
de SP als tegenstander en Groenlinks als voorstander uitgenodigd. Welke
personen zij zullen afvaardigen is op dit moment nog niet bekend. Ook de
vredesbeweging uit Aken zal aanwezig zijn.



In juni mag de bevolking van Nederland zich in een referendum uitspreken
over de Europese Grondwet. Verschillende partijen in de Tweede Kamer hebben
uitgesproken dat ze dit advies van de bevolking niet naast zich neer zullen
leggen. In het hele land gaan voorstanders en tegenstanders met elkaar in
debat over beginselen van oorlog, vrede, democratie en bewapening.

De Duitse vredesbeweging heeft zich uitgesproken tegen de huidige grondwet.
Zij zijn van mening dat het uitgangspunt om niet zelf aan te vallen
voorwaarde is voor een vreedzame politiek van de Europese lidstaten.

Het Maastrichts Vredesplatform sluit zich aan bij deze afwijzing.



Ook de volgende bepalingen in de grondwet zijn bedenkelijk in de ogen van
de vredesbewegingen :

· er geldt een bewapeningsverplichting voor alle lidstaten;

· gevechtsmissies in het buitenland zijn mogelijk "ter bescherming
van de normen en waarden van de Europese Unie en van haar belangen";

· oorlog als politiek instrument wordt niet afgekeurd en er wordt
geen afstand genomen van het gebruik van massavernietigingswapens;

· bij oorlogsmissies wordt het Europees Parlement niet geraadpleegd,
noch kan het zijn invloed aanwenden;

· het Europees Gerechtshof mag zich niet bemoeien met
veiligheidspolitiek.



Het debat vindt plaats op 11 maart in café d'n Avanceur, Helmstraat,
Maastricht. Aanvang 20.00 uur. Entree gratis.